01
01

Način poslovanja

Radimo kao posrednici između komercijalnih banaka i preduzetnika koji ili uopšte nemaju ili imaju ograničen pristup uslugama komercijalnih banaka.

Saznaj više
02
02

Ciljna grupa

Naše Operacije su pre svega fokusirane na ljude u ruralnim oblastima, sa niskim prihodima, koji su siromašni, ali koji poseduju jak preduzetnički duh - koji teže da stvore i da pokrenu sopstveni mali biznis.

Saznaj više
03
03

Socijalni uticaj

Nama je veoma važno da integrišemo finansijski i socijalni učinak. Od samog početka smo usmereni na dugotrajni pozitivan uticaj na društvo u kom poslujemo.

Saznaj više
04
04

Performanse

U cilju dugoročne održivosti našeg model poslovanja i poboljšanja kvaliteta rada, redovno merimo i unapređujemo naše performanse.

Saznaj više

Snežana Filipović

Snežana Filipović iz sela Kovačević pored Jagodine odplaćuje šesti ciklus AgroInvestovih kredita. Snežana i njena porodica žive isključivo od poljoprivrede, čime je osnovano šest radnih mesta za članove njene porodice.

Jovan Jovanović

Jovan Jovanović iz sela Rakitovo iz centralne Srbije koristi sedmi kreditni ciklus AgroInvesta. Jovan je ovim iznosima proširio svoju poljoprivrednu delatnost, uzgoj stoke, ali i izgradio mesaru u kojoj prodaje isključivo svoje proizvode.

Elvira Čaušević

Naša dugogodišnja klijentkinja, Elvira Čaušević iz Tutina, koristi već peti kreditni ciklus AgroInvesta. Ova majka petoro dece – Elvedina, Emina, Fatme, Farisa i Nermina kaže da je za mnogo toga zaslužna AgroInvestu.

Ana Djordjević

Ana Djordjević, Raška, je u trećem kreditnom ciklusu po preporuci AgroInvesta. Ana se bavi ručnim radom, etničko pletivo u srpskom stilu.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Agroinvest Partneri
Agroinvest Partneri

Želite li da razvijete svoje domaćinstvo

Kontaktirajte nas