logo

U cilju dugoročne održivosti našeg modela poslovanja i poboljšanja kvaliteta rada, redovno merimo i unapređujemo naše performanse.

Children Impacted AIS

Jobs Created AIS

Portfolio and PAR

Portfolio Sector Structure

Želite li da razvijete svoje domaćinstvo

Kontaktirajte nas