logo

Naše Operacije su pre svega fokusirane na ljude u ruralnim oblastima, sa niskim prihodima, koji su siromašni, ali koji poseduju jak preduzetnički duh - koji teže da stvore i da pokrenu sopstveni mali biznis.

Ciljnu grupu definišemo prema sledećim kriterijumima:

 1. Prema lokaciji i adresi – ruralna domaćinstva.
 2. Prema prihodima i finansijskim sredstvima – domaćinstva sa niskim prihodima i siromašna domaćinstva.
 3. Prema izvoru prihoda – domaćinstva aktivna na polju mikro poslovanja.

AgroInvest pruža finansijske usluge za pokretanje i unapređivanje malog biznisa, zanatske radnje, uslužnih i poljoprivrednih delatnosti, na području Republike Srbije, bilo da je biznis registrovan ili ne. Ciljna grupa klijenata su domaćinstva sa niskim prihodima, žene, osobe sa invaliditetom i lica čiji biznis otvara nova ili održava postojeća radna mesta. Smatramo da smo “finansijsko predsoblje”, nakon kojeg klijenti postaju spremni za bankarske usluge.

Da biste postali klijent AgroInvesta, potrebno je:

 1. Da ste punoletni
 2. Da na dan konačne otplate kredita nemate više od 70 godina,
 3. Posedujete dokaz o mestu prebivališta u Republici Srbiji,
 4. Da je biznis u koji planirate da uložite sredstva na području Republike Srbije.

Naši kreditni službenici su stalno na terenu, u direktnom kontaktu sa potencijalnim klijentima, tako da kroz direktnu, interaktivnu komunikaciju procenjuju njihovu preduzetnost i kompetentnost za preduzetništvom tj da pokrenu i/ili da unaprede sopstveni biznis.

Direktan socijalni uticaj

Vaš partner za mikrokredit po vašoj meri! Po vašoj meri i u skladu sa vašim potrebama! Mi vam obrađujemo zahtev i pomažemo vam da izaberete ono šta je najbolje za vas, nakon čega dajemo preporuku za kredit koji vam isplaćuje banka! Od samog početka do kraja kreditnog ciklusa smo uz vas!

Namena sredstava:

 1. Za poljoprivrednike (za potrebe stočnog fonda, mehanizaciju, voćarstvo, povrtarstvo, plastenik, sistem za navodnjavanje itd)
 2. Za male preduzetničke delatnosti (krojačke, frizerske, molerske i slične usluge)
 3. Za ulaganja u izgradnju objekata (izgradnja i adaptacija stambenog prostora i pomoćnih objekata)
 4. Za dopunu kućnog budžeta
Kontaktirajte nas